Onderzoek

Het KCVG voert onderzoek uit dat afgestemd is op kennislacunes binnen het gehele spectrum van de verzekeringsgeneeskundige uitvoeringspraktijk.

Dit gebeurt aan de hand van langer lopende promotietrajecten, uitgevoerd door junioronderzoekers. Daarnaast middels kortlopende projecten opgezet om wetenschappelijke onderbouwing te verschaffen voor vragen vanuit de verzekeringsgeneeskundige praktijk binnen de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Op deze website is een overzicht van al het lopend alsmede reeds afgerond onderzoek te vinden.

Overzicht lopende en afgeronde kleinschalige projecten, AIOS scriptiebegeleiding en kortlopende onderzoeken senioren KCVG, versie 1-9-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen