• 1 NIEUWS
  • 2 ONDERZOEK
  • 3 ONDERWIJS
  • 4 AWP
  • 5 SAMENWERKING
  • WHY
  • HOW
  • WHAT

Wij gaan voor optimale arbeidsparticipatie

Wij vinden dat mensen met gezondheidsklachten de kans moeten krijgen om te participeren in werk. Waarom? Omdat werk bijdraagt aan gezondheid, kwaliteit van leven en het een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kan betekenen. Wij willen er aan bijdragen dat mensen met gezondheidsklachten hun arbeidsmogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

Door wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde

Wij doen gericht en toegepast onderzoek. Deze onderzoeksprojecten worden door en met professionals in de verzekeringsgeneeskunde uitgevoerd. In academische werkplaatsen vindt uitwisseling van vraag en ontwikkelde kennis plaats. Wij leveren een bijdrage aan onderwijs binnen de verzekeringsgeneeskunde. Wij werken samen met andere kennisinstituten en centra. Zie ook onze strategie in het document “KCVG Fase 3: 2015-2020”
"Visie Bestuur KCVG op vierde fase: 2020-2025"

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

Wij ontwikkelen en onderbouwen

Wij richten ons onder andere op interventies, richtlijnen, vragenlijsten, instrumenten, protocollen, onderwijsprogramma’s en schrijven wetenschappelijke artikelen. Het overzicht van de projecten geeft een overzicht van de ontwikkelde producten en gepromoveerde professionals in de verzekeringsgeneeskunde.

Bekijk de introductiefilm 'Why How What'

gebouwen