Henk-Jan Boersema, Tialda Hoekstra PhD, Femke Abma PhD, Loes Wilming, Prof. Sandra Brouwer

Henk Jan 

Voorstellen
Ik ben Henk-Jan Boersema, verzekeringsarts bij UWV in Groningen. Sinds november 2013 werk ik ook als junior onderzoeker en promovendus bij het UMCG en KCVG. Deze combinatie van uitvoerend werken en het (leren) doen van onderzoek in mijn vakgebied zie ik als ‘the best of both worlds’.

Achtergrond bij het onderzoek
Door ziekte kunnen mensen beperkt zijn in hun functioneren, ook in duurbelastbaarheid, dat wil zeggen het aantal uren dat ze per dag en per week kunnen werken. Een beperking in de duurbelastbaarheid heeft vrijwel direct gevolgen voor uitkering, verdienvermogen en inzetbaarheid in werk. Zowel werknemers, werkgevers en de maatschappij hebben belang bij een goede inschatting van duurbelastbaarheid door de verzekeringsarts. Onderzoek laat zien dat er interdoktervariatie bestaat bij de beoordeling van duurbelastbaarheid. Wetenschappelijk onderzoek naar (de beoordeling van) duurbelastbaarheid in werk is daarom van groot belang.

Doel onderzoek
Met mijn promotieonderzoek beoog ik inzicht en kennis te verwerven over de (beoordeling van) duurbelastbaarheid en de factoren die daarbij een rol spelen.

henkjanonderzoek

Methode

Het onderzoek bestaat uit:

  • Vragenlijstonderzoek onder collega verzekeringsartsen in Europa over de beoordeling van duurbelastbaarheid in Europese landen,
  • Interviews met sociaalgeneeskundigen betrokken bij de beoordeling van belastbaarheid en beperkingen in arbeid, en met deskundige medewerkers van patiëntenorganisaties over het construct duurbelastbaarheid, oorzaken en uitingen en beoordelingsmethoden van beperkte duurbelastbaarheid,
  • Analyse van registergegevens van ruim 40.000 WIA beoordelingen in 2016 naar voorkomen en kenmerken van beperkte duurbelastbaarheid,
  • Analyse van registergegevens naar associaties tussen gewerkte uren en beperkte duurbelastbaarheid tijdens en een jaar na de arbeidsongeschiktheid beoordeling,
  • Focusgroepstudie over de implicaties van het promotieonderzoek voor de praktijk.

Resultaten en product
Het onderzoek zal inzicht opleveren in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid in het algemeen, en de beoordeling van duurbelastbaarheid in het bijzonder. Het onderzoek zal ook inzicht opleveren in het vóórkomen en in de oorzaken van beperkte duurbelastbaarheid in werk. Dat kan het werk van de verzekeringsarts (bij de beoordeling) ondersteunen en daarmee ook de cliënt en de maatschappij. Ook kunnen de uitkomsten van het onderzoek richting geven aan verder onderzoek naar de beoordeling van duurbelastbaarheid.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versie: 6-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen