Drs. Sylvia P. Snoeck-Krygsman, Dr. Jan L. Hoving, Drs. Birgit H. P. M. Donker-Cools, MSc. L.P. Jansen (onderzoeksassistent), Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. Dr. Carel Hulshof

Sylvia Snoeck

Voorstellen

Mijn naam is Sylvia Snoeck-Krygsman. Na mijn studies psychologie en geneeskunde heb ik aanvankelijk enkele jaren in de psychiatrie gewerkt. Sinds 2011 ben ik bij UWV Eindhoven in dienst gekomen en in 2016 voltooide ik de opleiding tot verzekeringsarts. Vanaf oktober 2018 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek.

Achtergrond bij het onderzoek
In de verzekeringsgeneeskundige is prognose gedefinieerd als verbetering van de functionele mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat verzekeringsartsen het stellen van deze prognose, mede in relatie tot de toe te passen wettelijke kaders, moeilijk vinden (Hoving et al 2016a; 2016b). Verzekeringsartsen hebben geregeld vragen met betrekking tot prognose. Als zij evidence hierbij zoeken, kunnen zij die moeilijk vinden en als ze die vinden, is de vertaalslag naar de praktijk niet eenvoudig. Er blijkt behoefte te zijn aan ondersteuning en hulpmiddelen bij het bepalen van de prognose.

Daarom wordt een methodiek en training ontwikkeld die de verzekeringsarts ondersteunt bij het beoordelen van de prognose van de functionele mogelijkheden. In het voortraject is onderzocht welke factoren verzekeringsartsen hierbij meewegen (Kox et al 2019): (1) Aandoening: aard en ernst; (2) Behandeling: type, effect en kwaliteit van de behandeling en alternatieve opties; (3) Beloop: inzicht in beloop aandoening en ziekte onderhoudende factoren alsmede oorzaak daarvan; (4) Extern bewijs en informatie specialist/ behandelaar: bewijs uit literatuur, richtlijnen, predictietools, protocollen en informatie van specialist/ professional; (5) Patiënt- gerelateerde overwegingen: eigen visie patiënt op herstel, ziekte-inzicht, ziektewinst, omgaan met ziekte en veranderde rol, werkperspectieven, betekenis van werk en sociale problemen; (6) Verzekeringsarts-gerelateerde overwegingen: empathie, interpretatie, rol-anticipatie.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling en evaluatie van een beslissingsondersteunende methodiek en training ten behoeve van de prognosestelling door verzekeringsartsen.

Methode
De eerder geïdentificeerde factoren worden in een prognose tool (methodiek) en training gebruikt om het prognosticeren te ondersteunen. De methodiek zal een stappenplan omvatten om tot de verzekeringsgeneeskundige prognose te komen, met daarin de mogelijkheid om evidence te raadplegen.
De training zal bestaan uit een scholing over prognosticering, het ‘opfrissen’ van EBM vaardigheden (conform Kok et al 2013, met medeneming van de recent voor verzekeringsartsen beschikbaar gekomen Dynamed Plus (bron van pre-appraised geaggregeerde medische evidence) en een instructie t.a.v. het gebruik van de methodiek.
Met een RCT wordt de werkzaamheid onderzocht van de ontwikkelde prognosemethodiek. Verzekeringsartsen in de interventie groep maken daarbij gebruik van de prognosemethodiek, verzekeringsartsen in de controlegroep beoordelen prognose op de reguliere wijze. De kwaliteit van de prognose argumentatie is de primaire uitkomstmaat. Wanneer blijkt dat de methodiek werkt, wordt de methodiek in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts geëvalueerd.

Resultaten en conclusies

  • Dit project levert een beslissingsondersteunende verzekeringsgeneeskundige methodiek en training voor een mede op evidence gebaseerde prognosestelling en daardoor een betere kwaliteit en uniformiteit van advisering over behandeling, begeleiding en beoordeling door SMZ professionals.
  • De uitvoering van dit project draagt naar verwachting bij aan beter onderbouwde rapportages waarbij de verzekeringsarts zijn expertrol als vaststeller van de prognose adequater vervult. Tevens draagt het bij aan een betere timing en inzet van herbeoordelingen.
    Dit promotieonderzoek loopt tot medio 2025.

Publicaties

  • Kox RJ, Hoving JL, Verbeek JH, Schouten MJE, Hulshof CTJ, Wind H, Frings-Dresen MHW. Assessment of prognosis by physicians involved in work disability evaluation: a qualitative study. Submitted Plos One.

Publicaties voortraject

  • Hoving JL(a), Kok R, Ketelaar SM, Smits PB, van Dijk FJ, Verbeek JH. Improved quality and more attractive work by applying EBM in disability evaluations: a qualitative survey. BMC Med Educ. 2016;16:77.
  • Hoving JL(b), van der Voort R, Verbeek JAHM, Hulshof CTJ. J. Het belang van een onderbouwde prognose en de rol van evidence daarbij: een survey onder verzekeringsartsen. Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 2016: 24(10): 465-471.
  • Kok R, Hoving JL, Smits PB, Ketelaar SM, van Dijk FJ, Verbeek JH. A clinically integrated post-graduate training programme in evidence-based medicine versus 'no intervention' for improving disability evaluations: a cluster randomised clinical trial. PLoS One 2013;8(3): e57256.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 18-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen