Drs. Miljana Vukadin, Dr. Harry C.W. Michon, Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma, Prof. dr. Han J.R. Anema

Miljana Vukadin

Voorstellen
Mijn naam is Miljana Vukadin en ik ben sinds 2012 werkzaam bij UWV als verzekeringsarts in opleiding. Daarvoor heb ik als arts-assistent in de psychiatrie gewerkt. Sinds november 2014 ben ik werkzaam bij het KCVG als junior onderzoeker.

Achtergrond bij het onderzoek
Individual Placement and Support (IPS) is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) aan regulier betaald werk te helpen. Ondanks de aangetoonde effectiviteit blijkt het moeilijk om IPS te implementeren. Belangrijke obstakels hierbij zijn een gebrek aan financiering en samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij IPS. Om de IPS implementatie te bevorderen, en daarmee de participatie van mensen met EPA, is er een samenwerkingsverband gestart tussen GGZ inGeest en Arkin, UWV (kantoor Amsterdam en Haarlem), Gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea. Het doel van dit samenwerkingsverband is het wegnemen van de hiervoor genoemde obstakels door een financiële en een organisatorische implementatiestrategie toe te passen. De financiële strategie houdt in dat er een IPS financiering is met een “pay for performance” element. De organisatorisch strategie houdt in dat er structureel overleg is voor de betrokken organisaties op 1) managementniveau tussen managers, beleidsmedewerkers en adviseurs en op 2) uitvoerend niveau tussen IPS trajectbegeleiders, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Doel onderzoek

  1. Het evalueren van de (kosten)effectiviteit van IPS met een financiële en een organisatorische implementatiestrategie ten aanzien van de duur tot het verkrijgen van minstens 1 dag regulier, betaald werk bij mensen met EPA vanuit het maatschappelijk en UWV/Gemeente perspectief.
  2. Het evalueren van de effectiviteit van IPS met een financiële en een organisatorische implementatiestrategie ten aanzien van secundaire arbeidsuitkomsten en gezondheidsuitkomsten.
  3. Het evalueren van de ervaringen met de implementatie van IPS met een financiële en een organisatorische implementatiestrategie.

miljanaonderzoek 

Methode
Het betreft een vergelijkende studie tussen de onderzoeksgroep die IPS met de organisatorische en financiële implementatiestrategie ontvangt, en een historisch cohort (SCION, 2005-2011) die IPS op een gebruikelijke manier heeft ontvangen (alleen interventie deelnemers). De studiepopulatie bestaat uit volwassenen met EPA die behandeld en begeleid worden in verschillende FACT-teams (multidisciplinaire zorgteams) van verschillende GGZ instellingen. Zij ontvangen een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, een bijstandsuitkering van de gemeente of zijn niet uitkeringsgerechtigd, en hebben een wens tot het verrichten van regulier betaald werk.
De primaire uitkomstmaat is de mediane duur tot het verkrijgen van minstens 1 dag regulier, betaald werk tijdens de follow-up periode. Secundaire uitkomstmaten zijn o.a. andere vormen van participatie, kwaliteit van leven, psychische gezondheid en zelfwaardering. De arbeidsuitkomsten worden elke 2 maanden gemeten met behulp van een vragenlijst, die door de IPS trajectbegeleiders wordt ingevuld. De overige uitkomstmaten worden verkregen door vragenlijsten af te nemen bij de GGZ deelnemers op baseline en na 6, 18 en 30 maanden.

Daarnaast wordt een kwalitatieve studie uitgevoerd d.m.v. semigestructureerde interviews om de ervaringen van de stakeholders van de vier betrokken organisaties met de implementatie van IPS met een financiële en een organisatorische implementatiestrategie na 1 jaar in kaart te brengen. Ook wordt een kwalitatieve studie onder IPS deelnemers d.m.v. semigestructureerde interviews en IPS coaches d.m.v. focusgroepen uitgevoerd om de ervaringen met IPS met de implementatiestrategie en werk in kaart te brengen.

Verder wordt een secundaire analyse van de SCION data gedaan, waarbij gekeken wordt naar associaties tussen motivatie en werkuitkomsten bij mensen met EPA.

Product/ implicaties voor de praktijk
Op basis van dit onderzoek kunnen de verschillende stakeholders beter geïnformeerd besluiten nemen over de financiering en de organisatie van IPS in de toekomst.

Indien IPS met de implementatiestrategie (kosten)effectief blijkt te zijn en/of als er een positief effect blijkt te zijn op de secundaire uitkomsten, kunnen de beleidsmakers van de betrokken uitkeringsinstanties en de zorgverzekeraar die nu tijdelijk IPS financiering aanbieden, overwegen de financiering structureel aan te bieden.

De stakeholders van de betrokken organisaties kunnen op basis van dit onderzoek overwegen de structurele overleggen voort te zetten.

De stakeholders van de betrokken organisaties kunnen de resultaten van de kwalitatieve studies gebruiken om de IPS implementatie verder te bevorderen.

Andere GGZ instellingen, UWV kantoren, gemeenten en zorgverzekeraars die de implementatiestrategie willen toepassen, kunnen ook de resultaten van dit onderzoek hierbij gebruiken.

Resultaten en conclusies
De resultaten van de (kosten)effectiviteitsanalyses worden in 2020 verwacht.
De resultaten van de kwalitatieve studie onder IPS deelnemers en IPS coaches worden eind 2019 verwacht.

Publicaties

  • Vukadin M, Schaafsma FG, Westerman MJ, Michon HWC, Anema JR.
    Experiences with the implementation of Individual Placement and Support for people with severe mental illness: a qualitative study among stakeholders.
    BMC Psychiatry, 2018; 18:145.
  • Vukadin M, Schaafsma FG, Vlaar SJ, van Busschbach JT, van de Ven PM, Michon HWC, Anema JR. Work Motivation and Employment Outcomes in People with Severe Mental Illness. J Occup Rehabil. 2019 Jun 1. [Epub ahead of print]

Niet iedereen heeft toegang tot de gehele bibliotheek van PubMed. Als u geen toegang heeft kunt u artikelen opvragen bij het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versie: 29-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen