Drs. Kristel H.N. Weerdesteijn, Dr. Frederieke G. Schaafsma, Drs. Karin Bonefaas-Groenewoud (onderzoeksassistent),
Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

kristel weerdesteijn foto

Voorstellen
Mijn naam is Kristel Weerdesteijn, ik ben de uitvoerend onderzoeker van dit onderzoek. Ik ben afgestudeerd als arts en ben in opleiding tot verzekeringsarts. Sinds maart 2013 ben ik daarnaast als promovendus werkzaam bij het KCVG.

Achtergrond bij het onderzoek
Bij sommige mensen met aanhoudende gezondheidsklachten is niet altijd duidelijk wat precies de medische oorzaak is voor het niet optreden van herstel ondanks de soms uitgebreide diagnostiek en behandeling(en). Voor de behandelend artsen kan het daarom soms lastig zijn te voorspellen wanneer iemand weer beter wordt.  In 2012 zijn ruim 11.000 claim beoordelingen verricht, in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), bij mensen met deze vorm van aanhoudende gezondheidsklachten, door verzekeringsartsen werkzaam bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Verzekeringsartsen geven aan dat zij het soms ook lastig vinden een goede arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te verrichten bij mensen met gezondheidsklachten waarbij de prognose onduidelijk is. Om de algemene gezondheid en het participeren van mensen met langdurige gezondheidsklachten te verbeteren is het voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid en het adviseren over de functionele mogelijkheden van belang meer en beter inzicht te krijgen in de prognostische factoren voor terugkeer naar werk. Ook een instrument op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis over deze klachten, die aansluit bij de kerntaken van de verzekeringsarts, kan bijdragen aan een goede en eenduidige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door verzekeringsartsen.

Doel onderzoek
Om de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van mensen met langdurige gezondheidsklachten, die niet voldoende herstellen ondanks diagnostiek en behandeling, te optimaliseren is het doel om:

  • Een praktisch toepasbaar instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van de verzekeringsarts bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, de functionele mogelijkheden en de advisering van de participatie en de prognose bij mensen met aanhoudende gezondheidsklachten.
  • Kennis te verkrijgen over de voorspellende factoren van duurzame werkhervatting bij mensen met langdurige gezondheidsklachten en verzuim.

kristelonderzoek

Methode
Het onderzoeksproject zal bestaan uit een gemodificeerde Delphi studie met experts en een prospectief cohort onderzoek (het FORWARD onderzoek) met een 2 jarige follow-up van mensen die meer dan ander half jaar verzuimen met aanhoudende gezondheidsklachten.

Het Forward onderzoek
Het onderzoek start zodra mensen een WIA claim aanvraag hebben ingediend bij UWV tussen 2014 en 2015.
Vlak voor de WIA claim beoordeling door de verzekeringsarts, rond de 86e week van ziek melding, wordt een uitgebreide baseline meting gedaan bij deze groep (T0). De groep zal vervolgens 2 jaar worden gevolgd. Een 2e (T1) en 3e (T2) meting zal worden verricht op 1 respectievelijk 2 jaar na de WIA beoordeling. Alle data zullen worden verzameld middels vragenlijsten en middels gegevens uit systemen van UWV.

Resultaten en conclusies
De primaire uitkomstmaat van de gemodificeerde Delphi studie is consensus over factoren die van belang worden geacht voor de onderbouwing van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling bij mensen met langdurige gezondheidsklachten. Op basis hiervan zal een instrument voor de verzekeringsarts worden ontwikkeld, die gebruikt kan worden bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van mensen die verzuimen met gezondheidsklachten, waarvan de oorzaak voor het ontbreken van voldoende herstel  niet duidelijk is ondanks de verrichte medische diagnostiek.

De primaire uitkomstmaat van de cohort studie is duurzame (gedeeltelijke) werkhervatting in eigen of ander werk voor tenminste 4 weken gemeten met het aantal kalenderdagen vanaf de eerste dag van het indienen van de WIA claim tot werkhervatting. De secundaire uitkomstmaat zal bestaan uit de functionele mogelijkheden gesteld door de verzekeringsarts bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. De tool gebaseerd op beide studies wordt verwacht na 2018.

Publicaties
De volgende publicatie van dit onderzoek zijn gesubmit of verschenen:

  • Weerdesteijn KHN, Schaafsma FG, Beek van der AJ, Anema JR. Limitations to Work-Related Functioning of People with Persistent ‘‘Medically Unexplained’’ Physical Symptoms: A Modified Delphi Study Among Physicians. J Occup Rehabil, 2016 Oct 19. [Epub ahead of print]
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27761689

Niet iedereen heeft toegang tot de gehele bibliotheek van PubMed. Als u geen toegang heeft kunt u artikelen opvragen bij het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versie: 13-11-2017

 

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen