Drs. Elza Muller, Dr. Maaike A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Elza Muller

Voorstellen
Mijn naam is Elza Muller en ik ben sinds 2012 werkzaam als verzekeringsarts bij UWV, kantoor Haarlem. Sinds 1 september 2019 werk ik 3 dagen in de week als junior onderzoeker bij het KCVG aan mijn promotieonderzoek.

Achtergrond bij het onderzoek
De impact van nieuwe technologieën neemt snel en explosief toe, in ons dagelijkse leven maar ook in de gezondheidszorg. ICT, quantified self, wearables, eHealth, apps en telemonitoring veranderen de manier waarop de zorg en begeleiding vorm wordt gegeven. Deze nieuwe technologieën bieden ook kansen om de verzekeringsgeneeskundige praktijk verder te verbeteren.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de betekenis en benutting van deze nieuwe technologieën in kaart te brengen voor toepassing in de claimbeoordeling door artsen en ook voor de re-integratie naar werk van klanten.

Hierbij staan twee specifieke onderzoeksvragen centraal:
Hoe kunnen nieuwe technologieën benut worden voor 1) het meer doelmatig en effectief begeleiden van klanten bij re-integratie, en 2) het uitvoeren van betrouwbaardere en doelmatiger claimbeoordelingen?

Methode
Om tot passende interventies te komen voor de verzekeringsgeneeskunde praktijk maken we gebruik van Intervention Mapping. Hiertoe starten we met een uitgebreide needs assessement, om vervolgens de programmadoelen te specificeren, een interventie te ontwikkelen en te evalueren in de praktijk.

  1. Kennismaking met het technische speelveld en de belangrijkste spelers. In semi-gestructureerde interviews onderzoeken we welke technologieën er beschikbaar zijn volgens ‘Experts in the field’, die ook relevant en toepasbaar zouden kunnen zijn voor het verbeteren van de claimbeoordeling en vergroten van het effect van interventies ten bate van de re-integratie van klanten in de verzekeringsgeneeskundige setting? Aanvullend wordt een pragmatisch literatuur onderzoek uitgevoerd.
  2. In focusgroep interviews wordt onderzocht wat de behoeften zijn vanuit belangrijke stakeholders (zoals verzekeringsartsen en klanten) ten aanzien van het gebruik en ontwikkeling van nieuwe technologieën binnen de verzekeringsgeneeskunde voor claimbeoordeling en re-integratie.
  3. Mix & Match: Met belangrijke stakeholders wordt vervolgens op basis van de kennis in stap 1 en stap 2 besloten welke nieuwe technologieën in potentie, een meerwaarde kunnen hebben voor toepassing in de dagelijkse (verzekeringsgeneeskundige) praktijk. Teven worden de programmadoelen voor de interventie(s) gedefinieerd. 
  4. Ontwikkeling van interventies op basis van nieuwe technologieën die toepasbaar zijn in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.
  5. Diverse pilots met interventies voortkomend uit stap 3 waarin de haalbaarheid en effectiviteit van dergelijke interventies wordt onderzocht in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.

Resultaten en conclusies
Resultaten van stappen 1 en 2 worden eind 2020 verwacht.

Publicaties
Er zijn nog geen publicaties.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versie: 21-8-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen