Christa C.J.C. de Geus MSc, Dr. Maaike M.A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Christa de Geus 2

Voorstellen
Mijn naam is Christa de Geus. In 2017 ben ik afgestudeerd van de Research Master Public Administration and Organizational Science. Vervolgens heb ik van november 2017 tot februari 2018 gewerkt als Trainee bij UWV WERKbedrijf. In februari 2018 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek naar passende WIA WGA dienstverlening.

Achtergrond bij het onderzoek
Bij UWV bestaat de behoefte om dienstverlening doelmatiger en meer uniform te maken door triage op klantkenmerken en beslissingsondersteunende modellen. Het is daarbij belangrijk de stap te maken van werken op basis van ervaring van professionals, naar het methodisch werken op een wetenschappelijke basis. Deze algemene lijn is ook relevant voor de WIA WGA dienstverlening.

Doel onderzoek
De hoofddoelstelling van dit project is UWV-professionals handvatten bieden om bij te dragen aan het activeren van klanten die met arbeidsvermogen instromen in de WIA bij UWV, zodat de klanten regie krijgen op hun toekomst en hun arbeidsmogelijkheden zoveel mogelijk kunnen benutten. Dit wordt gedaan door middel van het ontwikkelen van een triage-instrument waarin belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk naar voren komen. Met daaraan gekoppeld een beslissingsondersteunend model dat de
UWV-professional helpt voor de klant passende dienstverlening aan te bieden.

Methoden
Het triage-instrument en beslissingsondersteunend model wordt ontwikkeld met behulp van verschillende deelonderzoeken. Ten eerste wordt er een systematische review uitgevoerd waarin zowel factoren die invloed hebben op terugkeer naar werk bij langdurig zieken als werkende interventies voor langdurig zieken in kaart worden gebracht. Vervolgens worden deze factoren en interventies voorgelegd aan UWV-professionals in een delphi studie. In deze delphi studie wordt vervolgens het triage-instrument en beslissingsondersteunend model ontwikkeld. Dit instrument en model worden tot slot getest in een gerandomiseerd, gecontroleerd experiment.

Interventie/Product
Het project levert een evidence-based triage-instrument en beslissingsondersteunend model op dat belemmeringen en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk per klant in kaart brengt en op basis hiervan de professional van UWV helpt in het maken van een beslissing voor een passende interventie.

Resultaten en conclusies
Het project levert tussentijds verschillende documenten op. Ten eerste een document met de behoeften van de professionals opgeleverd ten aanzien van het instrument. Ten tweede wordt een document met de uitkomsten van de systematische review opgeleverd. Tevens zal het triage-instrument en beslissingsondersteunend model opgeleverd worden. In het derde jaar verwachten we de eerste resultaten uit het experiment.

Publicaties
In voorbereiding.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 29-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen