Drs. Marno Middelbos, Dr. Tialda Hoekstra, Dr. Femke Abma, Drs. Loes Wilming, Prof. dr. Michiel Reneman, Prof. dr. Sandra Brouwer

Marno Middelbos2

Voorstellen

Mijn naam is Marno Middelbos. Sinds 2012 werk ik als arts bij het UWV. In september 2017 heb ik mijn registratie als verzekeringsarts behaald. Momenteel ben ik verzekeringsarts bij de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV te Groningen. Vanaf mei 2018 ben ik daarnaast drie dagen per week aan het werk als junior onderzoeker bij het KCVG.

Achtergrond
Verzekeringsartsen van UWV gebruiken de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) voor het documenteren van de belastbaarheid van cliënten van UWV. Hierbij dient zo weinig mogelijk sprake te zijn van interdoktervariatie. Dat wil zeggen dat verzekeringsartsen voor mensen met dezelfde aandoening en dezelfde beperkingen min of meer dezelfde FML invullen. Het betrouwbaar vastleggen van de functionele mogelijkheden in de FML is erg belangrijk, omdat de FML mede bepaalt of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Onderzoek laat zien dat de interdoktervariatie bij Nederlandse verzekeringsartsen relatief klein is in vergelijking met andere Europese landen, maar dat op sommige FML items wel degelijk variatie voorkomt, vooral ten aanzien van duurbelasting. Bovendien blijkt de variatie niet te worden verklaard door persoonskenmerken en attitudes van de verzekeringsartsen, maar spelen andere factoren een rol. Verklarende cliënt- en werkgebonden kenmerken zijn niet eerder onderzocht..

Doel
Het doel van dit promotieonderzoek is om meer inzicht te krijgen in de bronnen van variatie op de FML, welke kenmerken van cliënt en werk deze variatie kunnen verklaren (naast kenmerken van de verzekeringsarts), wat een acceptabele bandbreedte is, en hoe interdoktervariatie kan worden verminderd. De onderzoeksopzet is een mix van kwalitatieve (focusgroep, vignetstudie) en kwantitatieve studies (registeranalyses, haalbaarheidsstudie).

Methode
Het onderzoek bestaat uit zes deelprojecten. Op basis van kennis verkregen met de deelprojecten 1-5 wordt een instrument ontwikkeld, dat in deelproject 6 wordt onderzocht op haalbaarheid in de praktijk van de verzekeringsarts.

Deelprojecten

  • Exploratie van het construct Interdoktervariatie;
  • Selectie van FML-items op basis van mate van interdoktervariatie en voorspellende waarde voor de mate van arbeidsongeschiktheid;
  • Identificatie van bronnen van interdoktervariatie, i.c. kenmerken van cliënt en werk;
  • Verklaring van interdoktervariatie
  • Vermindering van de interdoktervariatie op basis van literatuuronderzoek en consensusmeeting;
  • Haalbaarheidsstudie waarin wordt onderzocht wat feasibility en efficacy zijn van de kennis uit studies 1-5 op het verminderen van interdoktervariatie.

Product
De ontwikkelde kennis kan verzekeringsartsen helpen om complexe beslissingen te nemen en om interdoktervariatie te verminderen. De kennis kan worden toegepast in een instrument binnen CBBS dat de verzekeringsarts in individuele beoordelingen laat zien hoe andere verzekeringsartsen de FML items hebben gescoord in soortgelijke gevallen.
Resultaten en conclusies
Het onderzoek loopt tot eind 2024. De eerste resultaten worden eind 2018 verwacht.

Publicaties
Er zijn nog geen publicaties.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 6-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen