Drs. Y.B. Suijkerbuijk, Dr. K. Nieuwenhuijsen, MSc. L.P. Jansen (onderzoeksassistent), Prof. Dr. Frederieke G. Schaafsma,
Prof. Dr. Carel Hulshof

Yvonne Suijkerbuijk

Voorstellen

Mijn naam is Yvonne Suijkerbuijk en ik werk sinds april 2017 als junior onderzoeker bij het KCVG. Tevens ben ik in opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV.

Achtergrond
Psychische problemen komen veel voor in de beroepsbevolking. Zowel in Nederland alsook internationaal is ongeveer 40% van de arbeidsongeschiktheidsclaims ten gevolge van psychische problemen. Vergeleken met verzuimende werknemers zijn de vangnetters met psychische problemen een kwetsbare groep die gekenmerkt wordt door een lagere sociaal economische positie. Tevens ervaren zij meer psychosociale problemen en een slechtere gezondheid. Vangnetters blijven relatief lang arbeidsongeschikt en zorgen daarmee voor een hogere instroom in de WIA.
Recent hebben twee studies van het KCVG zich gericht op de evaluatie van interventies voor vangnetters met psychische problemen, maar beide interventies bleken in de huidige vorm de duur van arbeidsongeschiktheid onvoldoende te kunnen verminderen (website link naar proefschrift Audhoe (+ hoofdstuk 3) en Lammerts). Vangnetters blijken verschillende percepties en houdingen ten aanzien van terugkeer naar werk en gezondheid te hebben die van invloed zijn op de duur van arbeidsongeschiktheid. Interventies die gericht zijn op deze specifieke belemmeringen voor terugkeer naar werk kunnen mogelijk de functionele mogelijkheden verbeteren en daarmee de arbeidsongeschiktheidsduur wel verkorten. In dit project zal vanuit het convenant tussen UWV en GGZ een modulaire interventie worden ontwikkeld. Essentieel hierbij is dat de negatieve percepties en houdingen ten aanzien van werk en gezondheid bij vangnetters met psychische klachten worden gescreend en dat er een segmentatie kan worden gemaakt op basis van deze kenmerken. Daaropvolgend kan een passende interventie of afwachtend beleid worden toegepast. Hierbij is het van belang dat de nieuwe werkwijze geïmplementeerd kan worden.

Doel

  1. Het ontwikkelen van een screeningsinstrument om vangnetters met psychische klachten te classificeren. 
  2. Het ontwikkelen van een modulaire GGZ interventie voor vangnetters met psychische klachten om de belastbaarheid voor werk te verhogen. 
  3. Het evalueren van de implementatie van het gebruik van een screeningsinstrument met daarop aansluitend een interventie of afwachtend beleid.

Methode
Door middel van focus groep onderzoek wordt in kaart gebracht hoe UWV professionals denken over het herkennen van negatieve percepties en houdingen ten aanzien van terugkeer naar werk en gezondheid bij vangnetters met psychische klachten. Hierna wordt een concept instrument ontwikkeld om deze percepties en houdingen vast te stellen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt getest met behulp van een vignet studie. Daarnaast vindt er secundaire data-analyse plaats van de prognostische factoren die in de twee eerdere studies voorspellend waren voor langdurige arbeidsongeschiktheid bij vangnetters met psychische klachten. Op basis van de resultaten van deze analyse en het screeningsinstrument, wordt er een segmentatiemethode ontwikkeld om vangnetters te kunnen classificeren op basis van risico op lange arbeidsongeschiktheidsduur en de aard van de belemmeringen voor werk. De voorspellende waarde hiervan wordt getest in een observationele prospectieve studie, waarbij de segmentatiemethode wordt ingezet bij vangnetters die meer dan 2 weken verzuimen vanwege psychische klachten. Na zes maanden wordt de duur van arbeidsongeschiktheid en het aantal gewerkte uren berekend op basis van data van het UWV.

In samenwerking met GGZ wordt er een interventieaanbod gekoppeld aan de screening. Het doel van de interventies is om de belastbaarheid voor werk te verhogen. Hierbij worden in een iteratief proces interventiedoelen, werkingsmechanismen en belemmeringen voor de implementatie vastgesteld. In een ‘proof of concept’ studie waarbij het screeningsinstrument gekoppeld wordt aan een interventie dan wel afwachtend beleid wordt de effectiviteit onderzocht. Tevens vindt er een procesevaluatie plaats van de implementatie van deze nieuwe werkwijze.

Interventie/product
Het project levert een screeningsinstrument voor het herkennen van negatieve percepties en houdingen ten aanzien van werk en gezondheid. Vervolgens wordt er een segmentatiemethode ontwikkeld om vangnetters te classificeren op basis van de aanwezigheid van kenmerken die het risico verhogen op langdurige arbeidsongeschiktheid. Aansluitend komt een modulaire GGZ interventie in de praktijk gericht op het verbeteren van de belastbaarheid voor werk.

Resultaten en conclusies
Het onderzoek loopt tot medio 2024. De eerste resultaten worden in 2018 verwacht.

Publicaties 
Er zijn nog geen publicaties.

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versie: 2-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen