Drs. Ilse Louwerse, Dr. Maaike M.A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

Dinsdag 17 november 2020 om 11.45 uur vindt de promotie van Ilse Louwerse plaats in de Aula van de VU.

Ilse Louwerse   Voorkant proefschrift Ilse Louwerse   

Voorstellen
Mijn naam is Ilse Louwerse en ik ben sinds 2015 werkzaam als customer intelligence analist bij het UWV. Sinds juli 2016 werk ik daarnaast als junior onderzoeker bij het KCVG.

Achtergrond bij het onderzoek
Het aantal herbeoordelingen dat UWV moet uitvoeren zal naar verwachting de komende jaren onverminderd groot blijven. Een evidence-based instrument (op basis van een predictiemodel) dat kan helpen bij een efficiëntere planning van herbeoordelingen kan – in het licht van de beperkte capaciteit van verzekeringsartsen – wellicht bijdragen aan het beperken van de toenemende werkdruk, zeker omdat relatief veel herbeoordelingen niet leiden tot een verandering in de uitkering. Een predictiemodel als beslissingsondersteunend instrument helpt om evidence-based keuzes te maken wat betreft de inzet van de capaciteit van verzekeringsartsen, zodat dit gebeurt op die momenten waarop contact met de verzekeringsarts de grootste inhoudelijke meerwaarde heeft. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied draagt bij aan het vergroten van het maatschappelijk rendement van de dienstverlening van UWV.

Doel onderzoek
Doel van het promotieonderzoek is het bevorderen van de doelmatigheid van WIA-herbeoordelingen door de verzekeringsarts te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als “Is bij deze klant een verandering in belastbaarheid te verwachten?” en “Op welke termijn zou ik het best een herbeoordeling kunnen inplannen?”. De efficiëntie slag die hiermee beoogd is, moet ervoor zorgen dat de verzekeringsarts tijd heeft om geplande herbeoordelingen daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Methode
Met behulp van predictiemodellen wordt getracht de verandering in toekomstig werkvermogen zo goed mogelijk te voorspellen. Dit wordt gedaan op basis van UWV systeemdata en klantdata. Primaire uitkomstmaat is de verandering in toekomstig werkvermogen (zelf-gerapporteerd). Met een vignettenstudie wordt de toegevoegde waarde van het instrument bij de prognosestelling geëvalueerd, en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig gebruik.

Interventie/Product
Het project levert een evidence-based instrument op voor het voorspellen van toekomstig werkvermogen dat aansluit bij de wensen van de verzekeringsartsen die er mee moeten gaan werken. Het instrument wordt ontwikkeld in samenspraak met de doelgroep en gedurende de looptijd van het project geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Resultaten en conclusies
Het project levert voor UWV direct toepasbare kennis en producten op:
1. Een predictie-regel voor het voorspellen van toekomstig werkvermogen.
2. Businesscase voor het inzetten van het beslisinstrument (gebaseerd op predictie-regel) middels een vignettenstudie.
Dit onderzoek loopt tot juni 2020.

Publicaties

  • Louwerse I, Huysmans MA, Rijssen van HJ, Beek van der AJ, Anema JR.
    Characteristics of individuals receiving disability benefits in the Netherlands and predictors of leaving the disability benefit scheme: a retrospective cohort study with five-year follow-up.
    BMC Public Health (2018) 18:157.
  • Louwerse I, Huysmans M, Rijssen van J, Beek van der AJ, Anema JR.
    Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit? Een vijf jaar follow-up studie.
    TBV jaargang 27, nr.1, januari 2019.
  • Louwerse I, Huysmans M, Rijssen van J, Schaafsma FG, Weerdesteijn KHN, Beek van der AJ, Anema JR.
    Predicting future changes in the work ability of individuals receiving a work disability benefit: weighted analysis of longitudinal data.
    Scand J Work Environ Health (2019). 
  • Louwerse I, Huysmans MA, Rijssen van J, Overvliet J, Beek van der AJ, Anema JR.
    Preferences regarding the way of use and design of a work ability prognosis support tool: a focus group study among professionals.
    Disability and Rehabilitation, 2019.
  • Louwerse I, Rijssen van HJ, Huysmans MA, Beek van der AJ, Anema JR.
    Predicting Long-Term Sickness Absence and Identifying Subgroups Among Individuals Without an Employment Contract.
    Journal of Occupational Rehabilitation, 2020.
  • Louwerse I, Rijssen van HJ, Huysmans MA, Beek van der AJ, Anema JR.
    Toekomstig werkvermogen van WIA-klanten voorspellen: Gewogen analyse van longitudinale data.
    TBV jaargang 28, nr.3, maart 2020.

Niet iedereen heeft toegang tot de gehele bibliotheek van PubMed. Als u geen toegang heeft kunt u artikelen opvragen bij het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 29-4-2020

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen