Drs. Ilse Louwerse, Dr. Maaike M.A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Allard J. van der Beek, Prof. dr. Han J.R. Anema

Ilse Louwerse

Voorstellen
Mijn naam is Ilse Louwerse en ik ben sinds 2015 werkzaam als customer intelligence analist bij het UWV. Sinds juli 2016 werk ik daarnaast als junior onderzoeker bij het KCVG.

Achtergrond bij het onderzoek
Het aantal herbeoordelingen dat UWV moet uitvoeren zal naar verwachting de komende jaren onverminderd groot blijven. Een evidence-based instrument (op basis van een predictiemodel) dat kan helpen bij een efficiëntere planning van herbeoordelingen kan – in het licht van de beperkte capaciteit van verzekeringsartsen – wellicht bijdragen aan het beperken van de toenemende werkdruk, zeker omdat relatief veel herbeoordelingen niet leiden tot een verandering in de uitkering. Een predictiemodel als beslissingsondersteunend instrument helpt om evidence-based keuzes te maken wat betreft de inzet van de capaciteit van verzekeringsartsen, zodat dit gebeurt op die momenten waarop contact met de verzekeringsarts de grootste inhoudelijke meerwaarde heeft. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied draagt bij aan het vergroten van het maatschappelijk rendement van de dienstverlening van UWV.

Doel onderzoek
Doel van het promotieonderzoek is het bevorderen van de doelmatigheid van WIA-herbeoordelingen door de verzekeringsarts te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als “Is bij deze klant een verandering in belastbaarheid te verwachten?” en “Op welke termijn zou ik het best een herbeoordeling kunnen inplannen?”. De efficiëntie slag die hiermee beoogd is, moet ervoor zorgen dat de verzekeringsarts tijd heeft om geplande herbeoordelingen daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Methode
Met behulp van predictiemodellen wordt getracht de (verandering in) toekomstig werkvermogen zo goed mogelijk te voorspellen. Dit wordt gedaan op basis van UWV systeemdata en klantdata. Primaire uitkomstmaat is de verandering in toekomstig werkvermogen (zelf-gerapporteerd). Als proxy hiervoor wordt de transitie in de uitkering naar aanleiding van een herbeoordeling gebruikt. In een kosten-effectiviteitsstudie worden de effecten van implementatie van het evidence-based beslisinstrument geëvalueerd op een transitie in uitkering als primaire uitkomstmaat en werkhervatting, kosten en procesmaten als secundaire uitkomstmaten.

Interventie/Product
Het project levert een evidence-based instrument op voor het voorspellen van toekomstig werkvermogen dat aansluit bij de wensen van de verzekeringsartsen die er mee moeten gaan werken. Het instrument wordt ontwikkeld in samenspraak met de doelgroep en gedurende de looptijd van het project geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Resultaten en conclusies
Het project levert voor UWV direct toepasbare kennis en producten op:
1. Een predictie-regel voor het voorspellen van toekomstig werkvermogen.
2. Businesscase voor het inzetten van het beslisinstrument (gebaseerd op predictie-regel) middels een kosteneffectiviteitsstudie.
Dit onderzoek loopt tot juni 2020.

Publicaties

  • Louwerse I, Huysmans MA, Rijssen van HJ, Beek van der AJ, Anema JR.
    Characteristics of individuals receiving disability benefits in the Netherlands and predictors of leaving the disability benefit scheme: a retrospective cohort study with five-year follow-up.
    BMC Public Health (2018) 18:157.

Niet iedereen heeft toegang tot de gehele bibliotheek van PubMed. Als u geen toegang heeft kunt u artikelen opvragen bij het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Contact
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 5-12-2017

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen