Werkconferentie 2012

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Verslag Werkconferentie 2012: "Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde en het Onderwijs Verzekeringsgeneeskunde:
De huidige en de gewenste situatie."

Op 2 en 3 april 2012 heeft de zesde Werkconferentie van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) plaatsgevonden in Amersfoort. Deze jaarlijks terugkerende tweedaagse conferentie heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de onderzoeksprojecten en het bevorderen van de realisatie van de doelstellingen van het KCVG. Dit jaar lag de focus van de werkconferentie op het optimaliseren van de kwaliteit van het verzekeringsgeneeskundig onderwijs in het basiscurriculum Geneeskunde, de specialisatie tot verzekeringsarts en nascholingen.

Voordat je echter kunt reflecteren op de eigen rol in het onderwijs, is het belangrijk te weten hoe dat onderwijs momenteel is ingericht. Daarom werd op de eerste dag in 2 inleidingen het aandeel van de verzekeringsgeneeskunde in het academisch en in het postacademisch onderwijs geïnventariseerd. De deelnemers kregen in aansluitende workshops de gelegenheid hun visie te geven op hoe zij in een ideale wereld het verzekeringsgeneeskundig onderwijs zien en de rol die het KCVG in dit onderwijs zou kunnen spelen. In parallelle workshop werd kennisgemaakt met aansprekend onderwijsvormen.

Op de tweede dag kwamen andere spelers in het geneeskundige veld aan het woord. De onderwijscoördinator sociale geneeskunde van het VUmc gaf een overzicht van wat er nu aan onderwijs op het gebied van arbeid en gezondheid aan bod kwam in basis curriculum en hoe geneeskunde studenten hier tegenaan kijken. De voorzitter van de Raad Opleiding van de Orde van Medisch Specialisten vertelde hoe het is georganiseerd bij onze klinische collegae. Het UWV besprak uiteindelijk hoe zij de rol van het KCVG in het onderwijs idealiter zien. Tussen de externe sprekers door lieten vier KCVG promovendi zien hoe hun onderzoekresultaten in het onderwijs verzekeringsgeneeskunde ingepast kunnen worden.

De conferentie heeft veel stof tot nadenken opgeleverd en stimuleert het KCVG om verder samen met de stakeholders in het onderwijsveld de besproken ideeën en wensen vorm te geven. Het was een zeer geslaagde conferentie.

Presentaties dag 1

Dr. H.P. Uniken Venema, directeur NSPOH BOVG/UWV opleiding

Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)

Drs. R. Foekens, verzekeringsarts/instituutsopleider NSPOH

Medisch handelen

Drs. K. Verwei, hoofd afdeling opleidingen UWV
studiekring Noord

Het KCVG en het Onderwijs Verzekeringsgeneeskunde:
Bijdrage SMZ HRM Opleidingen

Dr. J. Spanjer, verzekeringsarts/senior onderzoeker KCVG UMCG

Studiekring Noord: Nascholingen voor verzekeringsarts- en bedrijfsartsen: Hoe kom je erbij?


Presentaties dag 2

Drs. F. Zwerver, verzekeringarts/junior onderzoeker KCVG VUmc 

Onderwijs en Implementatie Protocol Depressie

Drs. S.J. Vermeulen, verzekeringsarts/junior onderzoeker KCVG VUmc

OpStap: De participatieve werkmethode

Dr. M.B.M. Soethout, onderwijscoördinator
afdeling Sociale Geneeskunde VUmc

De visie van de student op het beroep van de verzekeringsarts, en de consequenties voor het onderwijs

Dr. P.J. Dörr, gynaecoloog, voorzitter Raad Opleiding v.d. Orde van Medisch Specialisten, voorzitter project www.opleidingsetalage.nl

Opleiding Medisch Specialisten

Drs. R. Kok, verzekeringsarts/junior onderzoeker KCVG AMC

Bijdrage van EBM strategieën aan de kwaliteit van het handelen van de verzekeringsarts: een onderwijsinterventie

Drs. L.R. Cornelius, verzekeringsarts/junior onderzoeker KCVG UMCG

Onderzoek in Onderwijs: Langdurige arbeidsongeschiktheid en psychische stoornissen: een prospectief cohortonderzoek

Drs. R.L.P. Broeders, hoofd CEC

Visie, Missie, Ambitie


Organisatoren senior onderzoekers KCVG


Dr. Gert van Ekeren

Dr. Frederieke Schaafsma
Dr. Jerry Spanjer

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen