Muntendam 2017

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

MUNTENDAM SYMPOSIUM 2017
Thema: “Aan het werk met Niet-Aangeboren Hersenletsel”

button muntendam2017

Op 14 december 2017 vanaf 12.30 uur tot 17.30 uur heeft het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UMCG-UWV-VUmc het jaarlijkse Muntendam Symposium in de Rode Hoed te Amsterdam georganiseerd.
Het programma stond in het teken van werken met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH).

Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van het KCVG. Het heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde.

Programma 
Download hier het programma

Welkomstwoord
Prof. dr. Han Anema, voorzitter Programmaraad KCVG

Interview patint

Verslag van Jan Hoving TBV jaargang 26, nr.3, maart 2018

Op 14 december 2017 werd door het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) het jaarlijkse Muntendam Symposium georganiseerd in de Rode Hoed te Amsterdam. In 2007 was het eerste Muntendam symposium. In dit 10e jaar stond Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) centraal in het programma. Binnen het KCVG wordt op het gebied van NAH zowel aan (promotie) onderzoek als richtlijnontwikkeling gedaan door verzekeringsartsen Birgit Donker en Haije Wind die dit jaar ook de organisatie van Muntendam op zich namen, samen met Peter van Muijen en Bert Cornelius. De keuze voor dit onderwerp laat zien dat het KCVG zich steeds intensiever bezig houdt met valorisatie van kennis en onderwijs, naast onderzoek.

20171214 131628   

In Nederland krijgen jaarlijks 160.000 individuen een of andere vorm van NAH. Een aanzienlijk aantal van hen behoort tot de beroepsbevolking, namelijk tot bijna driekwart van de patiënten met traumatisch NAH en een kwart van de patiënten met een beroerte. Slechts 40% van deze patiënten keert binnen twee jaar terug naar werk. In het Muntendamprogramma werd een overzicht gegeven over het hele proces van terugkeer naar werk, waarbij de belangrijkste stakeholder, een patiënt met NAH, een mooie aftrap gaf in een interview met ‘de verzekeringsarts’. Ook de rol van andere stakeholders binnen de revalidatie en bij de werkgever werd uitgebreid belicht.

Arbeidsgerichte zorg, ook binnen de medisch specialistische revalidatie
Prof. dr. Coen van Bennekom, revalidatiearts Heliomare

De functionele mogelijkheden van neuropsychologisch onderzoek
Drs. Max van Dormolen, registerpsycholoog NIP/ Heliomare

20171214 140204  IMG 4096

De onlangs verschenen richtlijn ‘NAH en Arbeidsparticipatie’ maakte de middag als afsluiter compleet: u bent weer op de hoogte van de problematiek, beoordeling en begeleiding van NAH patiënten.

Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) en Arbeidsparticipatie
Richtlijn voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Drs. Birgit Donker, onderzoeker KCVG AMC
20171214 160500  Werkgever

De rol van de werkgever werd zowel vanuit de patiënt, jobcoach als werkgever benadrukt. Het werd duidelijk dat aanpassingen en begeleiding op de werkplek maatwerk zijn. Ook het WIA-proces kwam ter sprake ('Waarom nog een keer je verhaal doen?'), waarbij vooral aandacht werd gevraagd voor een wat meer persoonlijke benadering en begrip door de VA.

De rol van de jobcoach in de re-integratie bij NAH
Mevrouw Anjo van Rietbergen, job coach Heliomare

Werknemer - Een voorbeeld van niet-aangeboren hersenletsel
Werkgever - Presentatie

In de zorg is duidelijk dat het bespreekbaar maken van het thema arbeid cruciaal is. Gezien de uiteenlopende fysieke, cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van NAH is een individuele aanpak nodig. Gedurende de gehele middag werd het belang van vermoeidheid en verminderde flexibiliteit genoemd. Ook werd duidelijk dat het lastig is om prognostische uitspraken te doen over (geschiktheid voor) werk en dat er meer onderzoek bij NAH nodig is om iets te kunnen zeggen over duurzaamheid.

Bij het neuropsychologische onderzoek werd opnieuw het belang van maatwerk duidelijk. Aan verzekeringsartsen werd gevraagd zo specifiek mogelijk te zijn bij hun vraagstelling aan neuropsychologen. Dat komt het resultaat van het onderzoek ten goede. Een belangrijk probleem is het bepalen van de duurbelastbaarheid. Even werd de indruk gewekt dat het NPO meer uitsluitsel zou kunnen geven, maar op een vraag uit het publiek ‘’Hoe kun je nu inschatten hoeveel uren iemand kan werken?" luidde het antwoord: “met hele grote marges, en kijk vooral hoe het op het werk gaat”.

20171214 153503

Een nieuwtje tijdens het symposium was de presentatie van een app die patiënten met NAH in staat stelt hun energieniveau te registreren en te bespreken met een professional: hoe komt patiënt aan een lage energiescore, hoe organiseert hij zijn activiteiten, wat doet hij dan?

In de onderzoekstraditie van het KCVG past dat je de input van patiënten zelf en die van werkgevers de ruimte geeft, naast die van de professionals. Een mooie boodschap van de werkgever aan de aanwezige verzekeringsartsen was daarom “Ga er vanuit dat iedereen graag wil werken!”

Na afloop een gezellige borrel.

20171214 170848

 

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen