Muntendam 2007

Het downloaden van onderstaande Presentaties PDF-files is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Muntendam Symposium verslag 2007

Het 1e Muntendam Symposium: een groot succes!
Thema: "De bepaling van arbeidscapaciteit bij ziekte"

Op woensdagmiddag 14 november 2007 heeft het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) AMC-UWV-VUmc het 1e Muntendam Symposium met als thema "de bepaling van arbeidscapaciteit bij ziekte" georganiseerd. Het Muntendam Symposium is een jaarlijks terugkerend initiatief van het KCVG en heeft tot doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers en onderzoekers kennis te laten nemen van een aantal ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van onderzoek binnen de verzekeringsgeneeskunde. Op het 1e Muntendam Symposium waren in totaal vijf sprekers, die een presentatie over rond het thema "de bepaling van arbeidscapaciteit bij ziekte" gaven.

Het programma bestond uit de volgende presentaties: 

Mw. Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, AMC

Inleiding

Dhr. Drs. G.J. Tillemans, UWV

Visie UWV

Dhr. Drs. W.E.L. de Boer, TNO

Een historisch overzicht

Mw. Drs. J.A.M. Hilgersom, SZW

Visie SZW

Dhr. Prof. M. Aylward CB, Wales

Bepaling van arbeidscapaciteit in de UK


De symposium commissie,

Dr. J.L. Hoving
Dr. A.J.M. Schellart

BUTTON

Muntendam Symposium
15 jaar KCVG

Donderdag 10 december

informatie

PDF

Het downloaden van PDF-files 
is alleen toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.

gebouwen